###pagedesc###
Change language Vergunning nodig?Licenses

Vergunning nodig?

Of je een vergunning nodig hebt voor sekswerk, is afhankelijk van je werkplek.

Thuis

Bij thuisontvangst heb je in principe geen vergunning nodig. Maar in veel gemeenten is thuiswerk niet toegestaan. Informeer hierover bij de gemeente waarin je woont. Voor Amsterdam geldt dat er nooit een vergunning wordt afgegeven voor thuisontvangst. Een vergunning wordt alleen verstrekt als een pand volgens het bestemmingsplan een prostitutiebestemming heeft. Dat is bij zowel een huur- als een koopwoning niet het geval. Dus er kan dan ook geen vergunning worden afgegeven voor thuisontvangst. Zie verder ook de informatie op deze website  ‘mag je thuiswerken?’.

Raam

Bij raamprostitutie heb je geen vergunning nodig. Degene die het raam verhuurt – de raamexploitant – heeft wel een vergunning nodig.

Club of privéhuis

In een club of privéhuis heb je geen vergunning nodig. De eigenaar van de club of het privéhuis heeft wel een vergunning nodig.

Escort

Als je als zelfstandig escort werkt, en dus zelf je klanten regelt en naar de klanten toegaat, heb je geen vergunning nodig. Maar je mag dan niet ‘bedrijfsmatig werken’. Zie voor verdere informatie ook de informatie onder ‘mag je thuiswerken?’ Zodra je door iemand anders bemiddeld wordt dan heeft degene die bemiddeld wél een escortvergunning nodig. Je wordt bemiddeld als je voor een escortbureau werkt, als iemand je website beheert of de telefoon aanneemt e.d.

Straat

Straatprostitutie mag alleen op speciale tippelzones. Je hebt geen vergunning nodig. Op de meeste tippelzones heb je wel een pasje nodig.


Quote

"Ik heb geen stress over de belasting, dat heb ik goed geregeld."