###pagedesc###
Change language Verloop van HIVProgress of HIV

Verloop van HIV

1: Infectie met hiv

Hiv is een infectieziekte. Dit betekent dat je hiv krijgt van iemand anders die het virus met zich meedraagt. Hiv draag je tijdens de seks over als de slijmvliezen van je penis of je anus in contact komen met sperma, bloed en anus- en voorvocht waarin hiv zit. Heb je wondjes in de mond of een ontstoken keel? Je loopt dan een groter risico op hiv als je sperma in je mond krijgt.

Hiv dringt CD4-cellen binnen

Na de infectie dringt hiv binnen in een bepaald type witte bloedcellen, de CD4-cellen. Deze cellen zijn essentieel voor je afweer tegen gewone infecties. De eerste paar weken na infectie merk je meestal niet dat hiv zich in je lichaam genesteld heeft. Als er symptomen ontstaan, dan is dat meestal 2 tot 8 weken na hiv-infectie. De klachten lijken op die van een griep.

2: Hiv gebruikt CD4-cellen voor vermenigvuldiging

Hiv kan zich heel goed vermenigvuldigen in CD4-cellen. Na de vermenigvuldiging verlaten nieuwe virussen de CD4–cel. Ze gaan de bloedbaan in, op zoek naar andere CD-4 cellen die ze kunnen gebruiken om zich te vermenigvuldigen.

3: De CD4-cellen die gebruikt zijn voor vermenigvuldiging gaan dood

De CD4-cel die voor vermenigvuldiging werd gebruikt, barst uit elkaar. De cel gaat dood. Het gevolg hiervan is dat je CD4-aantal in de loop van de tijd daalt. Terwijl je deze CD4 cellen nodig hebt voor de verdediging tegen allerlei andere infecties.

4: Het aantal CD4-cellen vermindert, je krijgt ziekteverschijnselen

Aanvankelijk is je lichaam vrij lang in staat om CD4-cellen aan te vullen. Op een gegeven moment lukt dat het niet meer. Dit kan enkele maanden tot jaren duren. Het aantal CD4-cellen in je lichaam neemt af. Je weerstand tegen allerlei infecties verslechtert.

Een test meet het aantal CD4-cellen

Blijkt dat je hiv hebt, dan wordt je doorverwezen naar een hiv-behandelaar. Dat is een arts gespecialiseerd in hiv. De hiv-behandelaar controleert het aantal CD4-cellen in je bloed. Deze meting geeft aan hoe je weerstand ervoor staat. Mensen die gezond zijn, hebben 500 tot 1.500 CD4-cellen per mm3 bloed.

Een test meet je viral-load

Een andere test meet de viral load van hiv. Dit is het aantal hiv-deeltjes per milliliter bloed. De viral load kan oplopen tot boven de miljoen. Behandeling zorgt ervoor dat je viral load weer omlaag gaat. Bij goede behandeling is het virus na maximaal 6 maanden ondetecteerbaar. 

Behandeling van hiv: je neemt hiv-remmers en blijft gezond

Zonder behandeling leidt een hiv-infectie uiteindelijk tot een ernstige verzwakking van je afweer, oftewel aids. De behandeling bestaat uit een combinatie van hiv-remmers. De hiv-medicijnen houden het aantal hiv-deeltjes in je lichaam laag. Het succes van je behandeling wordt gemeten door te kijken naar de hoeveelheid virus in je bloed (viral load) en tevens naar het aantal CD4-afweercellen. Door behandeling word je niet ziek en heb je ongeveer dezelfde levensverwachting als mensen van jouw leeftijd die geen hiv hebben en verder gezond zijn. Een ander voordeel van een goede behandeling is dat de kans dat je het virus aan anderen doorgeeft heel klein is.

Slapend hiv

Niet elk hiv-deeltje vermenigvuldigt zich. Het kan zich ook 'verstoppen' in niet-actieve oftewel slapende CD4-cellen. Omdat deze cellen slapen, slaapt hiv ook. De cellen waar slapend virus zich ophoopt worden virale ‘reservoirs’ genoemd. Hiv-remmers bereiken deze reservoirs niet. Dat is de reden waarom hiv-behandeling niet tot genezing leidt, als je stopt met behandeling komt het virus snel terug. Slapend virus kan soms wel wakker worden en met vermenigvuldiging beginnen. Je kunt dus nooit met medicatie stoppen.


Quote

Hier komt een mooie quote :-)